Wij zijn lid van de BOVAG. BOVAG is een afkorting van Bond Van Autohandelaren en Garagehouders.

BOVAG is een brancheorganisatie van ongeveer 9.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden. Bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in bijvoorbeeld  personenauto’s, bedrijfsauto’s en trucks, zijn welkom als lid.


Voor de consument is BOVAG een kwaliteitskeurmerk. Bedrijven die zich bij BOVAG willen aansluiten, moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van kennisniveau, betrouwbaarheid en deskundigheid. Door regelmatige controles wordt erop toegezien dat het bedrijf hieraan ook blijft voldoen. Zo mag een BOVAG-bedrijf bijvoorbeeld niet afwijken van de algemene voorwaarden die door de BOVAG samen met de ANWB en de Consumentenbond zijn opgesteld.

 

Zekerheden als BOVAG Garantie, BOVAG Bemiddelingsbureau, de diverse Geschillencommissies en de met consumentenorganisaties afgestemde leveringsvoorwaarden zorgen ervoor dat de belangen van consumenten die zaken doen met een BOVAG-bedrijf worden behartigd.